Strona główna | Konferencje | Konferencje w 2016
 

­­­­­ 

Konferencje organizowane przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w 2016 roku

          Po raz pierwszy konferencja MEC2016 organizowana jest jako połączona konferencja składająca się z XII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (ICNOP), XXI Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin i LIII Sympozjum Fizykochemiczne   Problemy     Mineralurgii.

        W 2016 roku Konferencja MEC2016 organizowana jest przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe i KGHM Polska Miedź S.A.­

 

   

 


­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty